A Kjkt. 18. § szerinti nyilatkozatot tevők listája

Jogosult neve Tiltakozás hatályossá
válásának időpontja
A tiltakozással érintett
vagyoni jog
Greg Midi Bt.  2014. január 1. Szjt. 76.§ 1. a)