Hírarchívum

Védjük meg a nemzeti kulturális sokféleséget, a kis nemzetek mûvészeit

Az Európai Parlament plenáris ülése március 12-én, hétfõn este Strasbourgban megvitatta Lévai Katalin jelentését "A szerzõi és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezelése a jogszerû online zeneszolgáltatás terén" témából.Az Európai Parlament plenáris ülése március 12-én, hétfõn este Strasbourgban megvitatta Lévai Katalin jelentését "A szerzõi és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezelése a jogszerû online zeneszolgáltatás terén" témából.

Az Európai Bizottság ajánlást fogadott el "a jogszerû online zeneszolgáltatás határokon átnyúló kezelésérõl". A javaslatra reagált saját kezdeményezésû jelentésében - készítõje a magyar képviselõ - az Európai Parlament, miközben kimondott bizonyos alapelveket. A szabályozás biztosítson magas szintû védelmet és egyenlõ bánásmódot a jogosultak, a jogdíjak birtokosai számára. Alapuljon a jogosultak közötti szolidaritásra és a jogkezelõk között megfelelõ, igazságos egyensúlyra. Segítse elõ az alkotókészséget és a kulturális sokszínûséget, kerülje el a szerzõi jogdíj szintjének leszorítását és járuljon hozzá, hogy a jogosultaknak fizetendõ jogdíjak elérjék a megfelelõ szintet. Õrizze meg a közös jogkezelõk kulturális és szociális szerepét és a jogdíjak kölcsönös beszedésének jelenlegi rendszerét, amelyben a közös jogkezelõk járnak el tagjaik nevében.

Lévai Katalin elõterjesztése megteremti a piacnyitás lehetõségét a gyorsan fejõdõ internetes kereskedelem elõtt, ami lehetõséget kínál az eddig kevésbé ismert nemzetek - így a magyar - mûvészek számára az európai ismertség és hírnév elérésére. A teljesítményen alapuló verseny ésszerû, tisztességes szabályozásával megvédi a nemzeti kulturális sokféleséget, a kis nemzetek mûvészeit és jogkezelõit, érvényesíti a szolidaritás alapértékét, és demokratikus, átlátható, elszámoltatható mûködés követelményét.

A magyar képviselõ javaslata felhasználja a jelenlegi rendszer jól mûködõ elemeit: a felhasználóknak nem kell 27 EU országból külön-külön megszerezni az egyes engedélyeket (és ugyanoda befizetni a jogdíjakat) hanem mindezeket egy helyen intézhetik el. Ez lehetõséget teremt kis nemzeti - például internetes - cégeknek az európai piacra jutásban.

A javaslattal el lehet kerülni, hogy néhány óriás-vállalat és jogkezelõ kezében összpontosuljon az összes jog és zenemû, lerombolva a rendszer mûködõképességét, monopolhelyzetet teremtve és kiszorítva, és elsorvadásra ítélve ezzel a kis nemzeti mûvészeket, jogkezelõket - ezek kulturális és szociális szerepét.

Ugyancsak elkerülhetõ a jogdíjakra nehezedõ nyomás, amely a mûvészet értékvesztését eredményezte volna, miközben érvényesül az egyenlõ bánásmód és szolidaritás a mûvészek és kiadók között.

A téma fontosságát hangsúlyozza, hogy az Európai Unió GDP-jének 5-7%-át szerzõi jog által védett alkotások adják.

Strasbourg, 2007. március 12.

Földeák Iván
az MSZP európai parlamenti delegációjának sajtótitkára

A jelentés teljes szövegének letöltése: doc | pdf